Roháček5. Mojžišova19,12

5. Mojžišova 19:12

Deuteronomium

vtedy pošlú starší jeho mes­ta a vez­mú ho od­tiaľ a od­dajú ho do ruky po­mstiteľa kr­vi, a zo­mrie.


Verš v kontexte

11 Ale keby nie­kto nenávidel svoj­ho blížneho a ú­kladil by mu a po­vs­tanúc na neho uderil by ho smr­teľne, takže by zo­mrel, a keby sa utiekol do nie­ktorého z tých miest, 12 vtedy pošlú starší jeho mes­ta a vez­mú ho od­tiaľ a od­dajú ho do ruky po­mstiteľa kr­vi, a zo­mrie. 13 Nezľutuje sa nad ním tvoje oko, ale od­praceš ne­vin­nú krv z Iz­raela, a bude ti dob­re.

späť na 5. Mojžišova, 19

Príbuzné preklady Roháček

12 vtedy pošlú starší jeho mes­ta a vez­mú ho od­tiaľ a od­dajú ho do ruky po­mstiteľa kr­vi, a zo­mrie.

Evanjelický

12 nech starší toh­to mes­ta pošlú po neho, vez­mú ho od­tiaľ a vy­dajú ho do ruky krv­ného po­mstiteľa; nech zo­mrie.

Ekumenický

12 nech pošlú po neho starší mes­ta, nech ho od­tiaľ vez­mú a vy­dajú do rúk vy­konávateľa krv­nej po­msty, aby zo­mrel.

Bible21

12 v ta­kovém případě pro něj stařeši­nové jeho měs­ta pošlou, vezmou ho od­tud a vy­dají jej do ru­kou krevního msti­te­le, aby zemřel.