Roháček5. Mojžišova13,18

5. Mojžišova 13:18

Deuteronomium

Lebo budeš počúvať na hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, aby si os­tríhal všet­ky jeho pri­kázania, ktoré ti ja pri­kazujeme dnes, aby si robil to, čo je pravé v očiach Hos­podina, tvoj­ho Boha.


Verš v kontexte

16 I všet­ku jeho korisť shromaždíš na pro­stred jeho ulice a spáliš ohňom mes­to i všet­ku jeho korisť docela, Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, a bude večnou hromadou rumov; nebude sa viacej staväť. 17 Ani sa nič ne­prichytí tvojej ruky z toho pre­kliateho na ú­pl­nú záhubu, aby sa od­vrátil Hos­podin od pále svoj­ho hnevu a dal ti milo­sr­den­stvo a aby sa zľutoval nad tebou a rozm­nožil ťa, jako pri­sahal tvojim ot­com. 18 Lebo budeš počúvať na hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, aby si os­tríhal všet­ky jeho pri­kázania, ktoré ti ja pri­kazujeme dnes, aby si robil to, čo je pravé v očiach Hos­podina, tvoj­ho Boha.

späť na 5. Mojžišova, 13

Príbuzné preklady Roháček

18 Lebo budeš počúvať na hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, aby si os­tríhal všet­ky jeho pri­kázania, ktoré ti ja pri­kazujeme dnes, aby si robil to, čo je pravé v očiach Hos­podina, tvoj­ho Boha.

Evanjelický

18 K tvojej ruke sa ne­prilepí nič z toho, čo je pod­robené kliat­be, aby Hos­podin upus­til od svoj­ho pálčivého hnevu a pre­ukázal ti milo­sr­den­stvo, aby sa zmiloval nad tebou a rozm­nožil ťa, ako pri­sahal tvojim ot­com.

Ekumenický

18 Nech ti na ruku ne­prilip­ne nič z toho, čo je pod kliat­bou, aby Hos­podin upus­til od svoj­ho roz­horčeného hnevu a pre­ukázal ti milo­sr­den­stvo, aby sa zmiloval nad tebou a rozm­nožil ťa, ako pri­sahal tvojim ot­com.

Bible21

18 Nic z to­ho, co pro­padlo klat­bě, ti ne­smí zůstat v ru­kou. Pak se Hos­po­din od­vrátí od svého planou­cího hněvu, pro­káže ti mi­lo­sr­den­ství a ve svém smi­lování tě roz­množí, jak s přísahou za­s­lí­bil tvým ot­cům.