Ekumenický5. Mojžišova13,18

5. Mojžišova 13:18

Deuteronomium

Nech ti na ruku ne­prilip­ne nič z toho, čo je pod kliat­bou, aby Hos­podin upus­til od svoj­ho roz­horčeného hnevu a pre­ukázal ti milo­sr­den­stvo, aby sa zmiloval nad tebou a rozm­nožil ťa, ako pri­sahal tvojim ot­com.


Verš v kontexte

17 Všet­ku korisť z neho zhromaždi na námes­tí a mes­to, ako aj korisť z neho spáľ ako celožer­tvu pre Hos­podina, tvoj­ho Boha. To mes­to zo­stane navždy zbúranis­kom a ni­kdy sa ne­smie znova po­staviť. 18 Nech ti na ruku ne­prilip­ne nič z toho, čo je pod kliat­bou, aby Hos­podin upus­til od svoj­ho roz­horčeného hnevu a pre­ukázal ti milo­sr­den­stvo, aby sa zmiloval nad tebou a rozm­nožil ťa, ako pri­sahal tvojim ot­com. 19 Pre­to počúvaj hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, za­chovávaj všet­ky jeho pri­kázania, ktoré ti dnes pred­kladám, aby si konal to, čo Hos­podin, tvoj Boh, po­kladá za správ­ne.

späť na 5. Mojžišova, 13

Príbuzné preklady Roháček

18 Lebo budeš počúvať na hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, aby si os­tríhal všet­ky jeho pri­kázania, ktoré ti ja pri­kazujeme dnes, aby si robil to, čo je pravé v očiach Hos­podina, tvoj­ho Boha.

Evanjelický

18 K tvojej ruke sa ne­prilepí nič z toho, čo je pod­robené kliat­be, aby Hos­podin upus­til od svoj­ho pálčivého hnevu a pre­ukázal ti milo­sr­den­stvo, aby sa zmiloval nad tebou a rozm­nožil ťa, ako pri­sahal tvojim ot­com.

Ekumenický

18 Nech ti na ruku ne­prilip­ne nič z toho, čo je pod kliat­bou, aby Hos­podin upus­til od svoj­ho roz­horčeného hnevu a pre­ukázal ti milo­sr­den­stvo, aby sa zmiloval nad tebou a rozm­nožil ťa, ako pri­sahal tvojim ot­com.

Bible21

18 Nic z to­ho, co pro­padlo klat­bě, ti ne­smí zůstat v ru­kou. Pak se Hos­po­din od­vrátí od svého planou­cího hněvu, pro­káže ti mi­lo­sr­den­ství a ve svém smi­lování tě roz­množí, jak s přísahou za­s­lí­bil tvým ot­cům.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček