Roháček5. Mojžišova11,17

5. Mojžišova 11:17

Deuteronomium

Lebo by sa za­pálil na vás hnev Hos­podinov, a za­vrel by nebesia, a nebolo by dažďa, a zem by ne­vydala svojej úrody, a za­hynuli by ste rých­le s po­vr­chu tej k­rás­nej zeme dob­rej, ktorú vám dáva Hos­podin.


Verš v kontexte

16 Vy­stríhaj­te sa, aby sa nedalo zviesť vaše srd­ce, a od­chýlili by ste sa odo mňa a slúžili by ste iným bohom a klaňali by ste sa im! 17 Lebo by sa za­pálil na vás hnev Hos­podinov, a za­vrel by nebesia, a nebolo by dažďa, a zem by ne­vydala svojej úrody, a za­hynuli by ste rých­le s po­vr­chu tej k­rás­nej zeme dob­rej, ktorú vám dáva Hos­podin. 18 Ale si položíte tieto moje slová na svoje srd­ce, a na svoju dušu a pri­viažete si ich na znamenie na svoju ruku, a budú uzlíkom na upomien­ku medzi vašimi očami.

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

17 Lebo by sa za­pálil na vás hnev Hos­podinov, a za­vrel by nebesia, a nebolo by dažďa, a zem by ne­vydala svojej úrody, a za­hynuli by ste rých­le s po­vr­chu tej k­rás­nej zeme dob­rej, ktorú vám dáva Hos­podin.

Evanjelický

17 Lebo hnev Hos­podinov by vzplanul proti vám, On by za­tvoril nebesá a nebolo by dažďa, zem by ne­vydala svoje úrody a vy by ste rých­lo vy­hynuli v dob­rej krajine, ktorú vám Hos­podin dáva.

Ekumenický

17 Hos­podinov hnev by totiž vzplanul proti vám. On by za­tvoril nebesia a nebolo by dažďa, zem by ne­vydala úrodu a vy by ste čo­skoro za­hynuli v dobrej krajine, ktorú vám dáva Hos­podin.

Bible21

17 Hos­po­din by pro­ti vám vzplanul hněvem, za­vřel by ne­be, aby ne­vy­dalo déšť, a země by ne­vy­da­la svou úro­du. Tak bys­te v té krásné ze­mi, kte­rou vám Hos­po­din dává, rych­le vy­mře­li.