Bible21Deuteronomium11,17

Deuteronomium 11:17

Hos­po­din by pro­ti vám vzplanul hněvem, za­vřel by ne­be, aby ne­vy­dalo déšť, a země by ne­vy­da­la svou úro­du. Tak bys­te v té krásné ze­mi, kte­rou vám Hos­po­din dává, rych­le vy­mře­li.


Verš v kontexte

16 Měj­te se však na po­zo­ru, abys­te se v srd­cích ne­da­li svést a ne­od­vrá­ti­li se k cizím bo­hům. Kdybys­te jim slouži­li a klaně­li se jim, 17 Hos­po­din by pro­ti vám vzplanul hněvem, za­vřel by ne­be, aby ne­vy­dalo déšť, a země by ne­vy­da­la svou úro­du. Tak bys­te v té krásné ze­mi, kte­rou vám Hos­po­din dává, rych­le vy­mře­li. 18 Ulož­te si tato má slova v srd­ci a v duši, přivaž­te si je jako zna­mení na ruku a jako pásek na če­lo.

späť na Deuteronomium, 11

Príbuzné preklady Roháček

17 Lebo by sa za­pálil na vás hnev Hos­podinov, a za­vrel by nebesia, a nebolo by dažďa, a zem by ne­vydala svojej úrody, a za­hynuli by ste rých­le s po­vr­chu tej k­rás­nej zeme dob­rej, ktorú vám dáva Hos­podin.

Evanjelický

17 Lebo hnev Hos­podinov by vzplanul proti vám, On by za­tvoril nebesá a nebolo by dažďa, zem by ne­vydala svoje úrody a vy by ste rých­lo vy­hynuli v dob­rej krajine, ktorú vám Hos­podin dáva.

Ekumenický

17 Hos­podinov hnev by totiž vzplanul proti vám. On by za­tvoril nebesia a nebolo by dažďa, zem by ne­vydala úrodu a vy by ste čo­skoro za­hynuli v dobrej krajine, ktorú vám dáva Hos­podin.

Bible21

17 Hos­po­din by pro­ti vám vzplanul hněvem, za­vřel by ne­be, aby ne­vy­dalo déšť, a země by ne­vy­da­la svou úro­du. Tak bys­te v té krásné ze­mi, kte­rou vám Hos­po­din dává, rych­le vy­mře­li.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček