Roháček5. Mojžišova11,16

5. Mojžišova 11:16

Deuteronomium

Vy­stríhaj­te sa, aby sa nedalo zviesť vaše srd­ce, a od­chýlili by ste sa odo mňa a slúžili by ste iným bohom a klaňali by ste sa im!


Verš v kontexte

15 A dám bylinu na tvojom poli pre tvoje hovädá, a budeš jesť a na­sýtiš sa. 16 Vy­stríhaj­te sa, aby sa nedalo zviesť vaše srd­ce, a od­chýlili by ste sa odo mňa a slúžili by ste iným bohom a klaňali by ste sa im! 17 Lebo by sa za­pálil na vás hnev Hos­podinov, a za­vrel by nebesia, a nebolo by dažďa, a zem by ne­vydala svojej úrody, a za­hynuli by ste rých­le s po­vr­chu tej k­rás­nej zeme dob­rej, ktorú vám dáva Hos­podin.

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

16 Vy­stríhaj­te sa, aby sa nedalo zviesť vaše srd­ce, a od­chýlili by ste sa odo mňa a slúžili by ste iným bohom a klaňali by ste sa im!

Evanjelický

16 Dbaj­te, aby sa vaše srd­ce nedalo zviesť, aby ste ne­od­bočili, ne­slúžili iným bohom a nek­laňali sa im.

Ekumenický

16 Dávaj­te si po­zor, aby sa vaše srd­ce nedalo zviesť, aby ste ne­od­bočili a ne­slúžili iným bohom a nek­laňali sa im.

Bible21

16 Měj­te se však na po­zo­ru, abys­te se v srd­cích ne­da­li svést a ne­od­vrá­ti­li se k cizím bo­hům. Kdybys­te jim slouži­li a klaně­li se jim,