EvanjelickýÁmos1,7

Ámos 1:7

Zošlem oheň na hrad­by Gazy, ten strávi jej paláce.


Verš v kontexte

6 Tak­to vraví Hos­podin: Pre tri prie­stup­ky Gazy - ba pre štyri - to ne­od­vrátim, pre­tože všet­kých od­vliek­li do zajatia, aby ich vy­dali na­pos­pas Edómu. 7 Zošlem oheň na hrad­by Gazy, ten strávi jej paláce. 8 Vy­hubím obyvateľov Ašdódu a držiteľa žez­la Aškalónu, siah­nem rukou na Ek­rón a zhynie zvyšok Filištín­cov - hovorí Hos­podin, Pán.

späť na Ámos, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 A p­reto pošlem oheň na múr Gazy, a strávi jej paláce.

Evanjelický

7 Zošlem oheň na hrad­by Gazy, ten strávi jej paláce.

Ekumenický

7 Zošlem oheň na hrad­by Gazy, aby po­hl­til jej pev­nos­ti.

Bible21

7 sešlu na hrad­by Gazy oheň, aby po­hl­til její paláce.