EkumenickýÁmos1,5

Ámos 1:5

Roz­bijem závoru Damas­ku, vy­plienim obyvateľov Údolia Ávenu a toho, čo drží žez­lo Bét-Edenu, a do kír­skeho zajatia pôj­de ľud Aramejčanov — hovorí Hos­podin.


Verš v kontexte

4 Zošlem oheň na dom Chazaela, aby po­hl­til pev­nos­ti Ben-Hadada. 5 Roz­bijem závoru Damas­ku, vy­plienim obyvateľov Údolia Ávenu a toho, čo drží žez­lo Bét-Edenu, a do kír­skeho zajatia pôj­de ľud Aramejčanov — hovorí Hos­podin. 6 Tak­to hovorí Hos­podin: pre tri pre­vinenia Gazy, ba pre štyri, ne­od­vrátim to, pre­tože od­vliek­li všet­kých do zajatia, aby ich vy­dali na­pos­pas Edómu.

späť na Ámos, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 A polámem závoru Damašku a vy­plienim obyvateľa z údolia Ávena a toho, ktorý drží ber­lu, z domu Édena, a ľud Sýrie poj­de do zajatia do Kíra, hovorí Hos­podin.

Evanjelický

5 Roz­lámem závoru Damas­ku, vy­hubím obyvateľov z údolia Áven a držiteľa žez­la Bét-Édenu, do zajatia v Kíre pôj­de sýr­sky národ - hovorí Hos­podin.

Ekumenický

5 Roz­bijem závoru Damas­ku, vy­plienim obyvateľov Údolia Ávenu a toho, čo drží žez­lo Bét-Edenu, a do kír­skeho zajatia pôj­de ľud Aramejčanov — hovorí Hos­podin.

Bible21

5 Roz­lá­mu závo­ru Damašku; odstraním trůnícího v Údo­lí hříchu, třímajícího žezlo v Bet-edenu. Aramejský lid bude vy­hnán do Kíru, praví Hos­po­din.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček