Roháček3. Jánov1,14

3. Jánov 1:14

Lež nadejem sa, že ťa skoro uvidím, a budeme hovoriť ús­ta k ús­tam.


Verš v kontexte

13 Mal by som ti mnoho čo písať, ale nech­cem ti na­písať čer­nid­lom a perom. 14 Lež nadejem sa, že ťa skoro uvidím, a budeme hovoriť ús­ta k ús­tam. 15 Po­koj ti! Po­zdravujú ťa priatelia. Po­zdravuj priateľov podľa mena.

späť na 3. Jánov, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 Lež nadejem sa, že ťa skoro uvidím, a budeme hovoriť ús­ta k ús­tam.

Evanjelický

14 Dúfam však, že ťa čo­skoro uvidím a po­hovoríme si tvárou v tvár.

Ekumenický

14 Dúfam však, že ťa čo­skoro uvidím a poroz­právame sa z tváre do tváre.

Bible21

14 Mám to­tiž na­dě­ji, že tě brzy uvi­dím a pro­mluví­me spo­lu tváří v tvář.