Roháček3. Jánov1,15

3. Jánov 1:15

Po­koj ti! Po­zdravujú ťa priatelia. Po­zdravuj priateľov podľa mena.


Verš v kontexte

13 Mal by som ti mnoho čo písať, ale nech­cem ti na­písať čer­nid­lom a perom. 14 Lež nadejem sa, že ťa skoro uvidím, a budeme hovoriť ús­ta k ús­tam. 15 Po­koj ti! Po­zdravujú ťa priatelia. Po­zdravuj priateľov podľa mena.

späť na 3. Jánov, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 Po­koj ti! Po­zdravujú ťa priatelia. Po­zdravuj priateľov podľa mena.

Evanjelický

15 Po­koj ti! Po­zdravujú ťa priatelia. Po­zdravuj priateľov, každého os­ve! [Amen.]

Ekumenický

15 Po­koj nech je s tebou! Po­zdravujú ťa priatelia. Po­zdravuj osob­ne každého z priateľov!

Bible21

15 Pokoj to­bě. Pozdravují tě přá­te­lé. Pozdravuj každého z přá­tel osobně.