Evanjelický2. Timoteovi1,17

2. Timoteovi 1:17

ale keď prišiel do Ríma, hor­livo ma hľadal aj našiel.


Verš v kontexte

16 Domu Oneziforov­mu nech Pán udelí milo­sr­den­stvo, lebo ma čas­to obživil a nehan­bil sa za moje okovy, 17 ale keď prišiel do Ríma, hor­livo ma hľadal aj našiel. 18 Nech mu Pán dá náj­sť milo­sr­den­stvo v onen deň u Pána; a koľko sa mi na­po­sluhoval v Efeze, sám naj­lepšie vieš.

späť na 2. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 Ale keď prišiel do Ríma, usilov­ne ma hľadal i našiel.

Evanjelický

17 ale keď prišiel do Ríma, hor­livo ma hľadal aj našiel.

Ekumenický

17 no keď prišiel do Ríma, usilov­ne ma hľadal a aj ma našiel.

Bible21

17 Naopak, když přišel do Ří­ma, usi­lovně mě hledal, dokud mě nenašel.