Roháček2. Timoteovi1,13

2. Timoteovi 1:13

Za vzor zdravých slov maj tie, ktoré si počul odo mňa vo viere a lás­ke, ktorá je v Kris­tu Ježišovi.


Verš v kontexte

12 pre ktorú príčinu aj toto tr­pím, ale sa nehan­bím, lebo viem, komu som uveril, aj som pre­svedčený, že má moc os­trážiť to, čo uložil u mňa, do tam­toho dňa. 13 Za vzor zdravých slov maj tie, ktoré si počul odo mňa vo viere a lás­ke, ktorá je v Kris­tu Ježišovi. 14 Krás­ne u teba složené imanie stráž a za­chovaj Svätým Duchom, ktorý pre­býva v nás.

späť na 2. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 Za vzor zdravých slov maj tie, ktoré si počul odo mňa vo viere a lás­ke, ktorá je v Kris­tu Ježišovi.

Evanjelický

13 Prí­kladu zdravých rečí, ktoré si počul odo mňa, drž sa vo viere a lás­ke, ktorá je v Kris­tovi Ježišovi.

Ekumenický

13 Ako vzor zdravých rečí maj to, čo si počul odo mňa vo viere a lás­ke v Ježišovi Kris­tovi.

Bible21

13 To, co jsi ode mě slyšel, měj za příklad zdravého učení. Zůstávej ve víře a lás­ce, která je v Kri­stu Ježíši.