Roháček2. Timoteovi1,14

2. Timoteovi 1:14

Krás­ne u teba složené imanie stráž a za­chovaj Svätým Duchom, ktorý pre­býva v nás.


Verš v kontexte

13 Za vzor zdravých slov maj tie, ktoré si počul odo mňa vo viere a lás­ke, ktorá je v Kris­tu Ježišovi. 14 Krás­ne u teba složené imanie stráž a za­chovaj Svätým Duchom, ktorý pre­býva v nás. 15 To vieš, že sa od­vrátili odo mňa všet­ci, ktorí sú v Ázii, z ktorých je Fygel­lus a Her­mogenes.

späť na 2. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 Krás­ne u teba složené imanie stráž a za­chovaj Svätým Duchom, ktorý pre­býva v nás.

Evanjelický

14 Svoje dob­ré po­verenie chráň si skr­ze Ducha Svätého, ktorý pre­býva v nás.

Ekumenický

14 Po­mocou Ducha Svätého, ktorý pre­býva v nás, za­chovávaj to dob­ré, čo ti bolo zverené.

Bible21

14 Skrze Du­cha svatého, jenž v nás pře­bývá, opatruj ten vzácný poklad, který ti byl svěřen.