Roháček2. Timoteovi1,12

2. Timoteovi 1:12

pre ktorú príčinu aj toto tr­pím, ale sa nehan­bím, lebo viem, komu som uveril, aj som pre­svedčený, že má moc os­trážiť to, čo uložil u mňa, do tam­toho dňa.


Verš v kontexte

11 cieľom ktorého som ja ustanovený za kazateľa a apoštola a za učiteľa po­hanov, 12 pre ktorú príčinu aj toto tr­pím, ale sa nehan­bím, lebo viem, komu som uveril, aj som pre­svedčený, že má moc os­trážiť to, čo uložil u mňa, do tam­toho dňa. 13 Za vzor zdravých slov maj tie, ktoré si počul odo mňa vo viere a lás­ke, ktorá je v Kris­tu Ježišovi.

späť na 2. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 pre ktorú príčinu aj toto tr­pím, ale sa nehan­bím, lebo viem, komu som uveril, aj som pre­svedčený, že má moc os­trážiť to, čo uložil u mňa, do tam­toho dňa.

Evanjelický

12 Pre­to aj toto tr­pím, ale sa nehan­bím, lebo viem, komu som uveril, a som pre­svedčený, že má moc za­chovať, čo mi bolo zverené, až do onoho dňa.

Ekumenický

12 Pre­to aj toto tr­pím, ale nehan­bím sa, veď viem, komu som uveril, a som pre­svedčený, že on má moc za­chovať, čo mi bolo zverené až do onoho dňa.

Bible21

12 Pro­to snáším toto všech­no a ne­stydím se za to, ne­boť vím, komu jsem uvěřil. A jsem si jist, že on je schopen za­chovat to, co jsem mu svěřil, až do ono­ho dne.