Ekumenický2. Timoteovi1,13

2. Timoteovi 1:13

Ako vzor zdravých rečí maj to, čo si počul odo mňa vo viere a lás­ke v Ježišovi Kris­tovi.


Verš v kontexte

12 Pre­to aj toto tr­pím, ale nehan­bím sa, veď viem, komu som uveril, a som pre­svedčený, že on má moc za­chovať, čo mi bolo zverené až do onoho dňa. 13 Ako vzor zdravých rečí maj to, čo si počul odo mňa vo viere a lás­ke v Ježišovi Kris­tovi. 14 Po­mocou Ducha Svätého, ktorý pre­býva v nás, za­chovávaj to dob­ré, čo ti bolo zverené.

späť na 2. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 Za vzor zdravých slov maj tie, ktoré si počul odo mňa vo viere a lás­ke, ktorá je v Kris­tu Ježišovi.

Evanjelický

13 Prí­kladu zdravých rečí, ktoré si počul odo mňa, drž sa vo viere a lás­ke, ktorá je v Kris­tovi Ježišovi.

Ekumenický

13 Ako vzor zdravých rečí maj to, čo si počul odo mňa vo viere a lás­ke v Ježišovi Kris­tovi.

Bible21

13 To, co jsi ode mě slyšel, měj za příklad zdravého učení. Zůstávej ve víře a lás­ce, která je v Kri­stu Ježíši.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček