Roháček2. Samuelova1,27

2. Samuelova 1:27

Oj, ako pad­li hr­dinovia, a za­hynuly nás­troje boja!


Verš v kontexte

25 Oj, ako pad­li hr­dinovia pro­stred boja! Jonatán, na tvojich výšinách za­bitý! 26 Úz­ko mi je nad tebou, môj brat Jonatán! Krás­ny si mi bol a príjem­ný veľmi! Podivuhod­nejší si mi bol vo svojej lás­ke nad lás­ku žien. 27 Oj, ako pad­li hr­dinovia, a za­hynuly nás­troje boja!

späť na 2. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

27 Oj, ako pad­li hr­dinovia, a za­hynuly nás­troje boja!

Evanjelický

27 Ó, ako pad­li bohatieri a po­hynuli nás­troje boja!

Ekumenický

27 Ako len popadali hr­dinovia! Zbrane vy­šli naz­mar!

Bible21

27 Jak pad­li hrdinové, jak zmaře­na zbroj válečná!