Roháček2. Samuelova1,25

2. Samuelova 1:25

Oj, ako pad­li hr­dinovia pro­stred boja! Jonatán, na tvojich výšinách za­bitý!


Verš v kontexte

24 Dcéry Iz­raelove, plačte nad Sau­lom, ktorý vás od­ieval pur­purom, dvak­rát far­beným, s oz­dobami, ktorý dával zlaté oz­doby na vaše rúcha! 25 Oj, ako pad­li hr­dinovia pro­stred boja! Jonatán, na tvojich výšinách za­bitý! 26 Úz­ko mi je nad tebou, môj brat Jonatán! Krás­ny si mi bol a príjem­ný veľmi! Podivuhod­nejší si mi bol vo svojej lás­ke nad lás­ku žien.

späť na 2. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

25 Oj, ako pad­li hr­dinovia pro­stred boja! Jonatán, na tvojich výšinách za­bitý!

Evanjelický

25 Ó, ako pad­li bohatieri upro­stred boja! Jonatán na tvojich výšinách za­bitý.

Ekumenický

25 Ako popadali hr­dinovia v boji! Na tvojich výšinách bol Jonatán za­bitý!

Bible21

25 Jak pad­li hr­di­nové vpro­střed boje! Na tvých výšinách pro­bo­den Jo­na­tan!