Ekumenický2. Samuelova1,27

2. Samuelova 1:27

Ako len popadali hr­dinovia! Zbrane vy­šli naz­mar!


Verš v kontexte

25 Ako popadali hr­dinovia v boji! Na tvojich výšinách bol Jonatán za­bitý! 26 Žiaľ ma ties­ni za tebou, brat môj Jonatán! Bol si mi nadovšet­ko milý, jedinečná bola tvoja lás­ka, väčšia ako lás­ka žien. 27 Ako len popadali hr­dinovia! Zbrane vy­šli naz­mar!

späť na 2. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

27 Oj, ako pad­li hr­dinovia, a za­hynuly nás­troje boja!

Evanjelický

27 Ó, ako pad­li bohatieri a po­hynuli nás­troje boja!

Ekumenický

27 Ako len popadali hr­dinovia! Zbrane vy­šli naz­mar!

Bible21

27 Jak pad­li hrdinové, jak zmaře­na zbroj válečná!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček