Roháček2. Samuelova1,24

2. Samuelova 1:24

Dcéry Iz­raelove, plačte nad Sau­lom, ktorý vás od­ieval pur­purom, dvak­rát far­beným, s oz­dobami, ktorý dával zlaté oz­doby na vaše rúcha!


Verš v kontexte

23 Saul a Jonatán, milovaní a utešení vo svojom živote, neboli roz­lúčení ani pri svojej smr­ti. Rých­lejší boli ako or­li, sil­nejší boli ako ľvi! 24 Dcéry Iz­raelove, plačte nad Sau­lom, ktorý vás od­ieval pur­purom, dvak­rát far­beným, s oz­dobami, ktorý dával zlaté oz­doby na vaše rúcha! 25 Oj, ako pad­li hr­dinovia pro­stred boja! Jonatán, na tvojich výšinách za­bitý!

späť na 2. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

24 Dcéry Iz­raelove, plačte nad Sau­lom, ktorý vás od­ieval pur­purom, dvak­rát far­beným, s oz­dobami, ktorý dával zlaté oz­doby na vaše rúcha!

Evanjelický

24 Vy, dcéry Iz­raela, oplačte Sau­la, ktorý vás ob­liekal v pur­pur a skvost, ktorý vám zlaté oz­doby kládol na šaty.

Ekumenický

24 Dcéry Iz­raela, oplakávaj­te Sau­la! On vás od­ieval do kar­mazínu a skvos­tu, zlatými šperk­mi šaty vám zdobieval.

Bible21

24 Dce­ry izraelské, oplakávejte Sau­la – ša­til vás vzácným šar­la­te­ma kráš­lil šperky ze zla­ta.