Ekumenický2. Samuelova1,25

2. Samuelova 1:25

Ako popadali hr­dinovia v boji! Na tvojich výšinách bol Jonatán za­bitý!


Verš v kontexte

24 Dcéry Iz­raela, oplakávaj­te Sau­la! On vás od­ieval do kar­mazínu a skvos­tu, zlatými šperk­mi šaty vám zdobieval. 25 Ako popadali hr­dinovia v boji! Na tvojich výšinách bol Jonatán za­bitý! 26 Žiaľ ma ties­ni za tebou, brat môj Jonatán! Bol si mi nadovšet­ko milý, jedinečná bola tvoja lás­ka, väčšia ako lás­ka žien.

späť na 2. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

25 Oj, ako pad­li hr­dinovia pro­stred boja! Jonatán, na tvojich výšinách za­bitý!

Evanjelický

25 Ó, ako pad­li bohatieri upro­stred boja! Jonatán na tvojich výšinách za­bitý.

Ekumenický

25 Ako popadali hr­dinovia v boji! Na tvojich výšinách bol Jonatán za­bitý!

Bible21

25 Jak pad­li hr­di­nové vpro­střed boje! Na tvých výšinách pro­bo­den Jo­na­tan!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček