Roháček2. Kronická9,25

2. Kronická 9:25

A Šalamún mal štyri tisíce stájí pre kone a vozy a dvanásť tisíc jazd­cov, ktorých umies­til v mes­tách vozov a u seba, u kráľa, v Jeruzaleme.


Verš v kontexte

24 A tí všet­ci donášali každý svoj dar, striebor­né nádoby a zlaté nádoby a rúcha, zbraň a voňavé veci, kone a mulice, čo na ktorý rok prišlo.- 25 A Šalamún mal štyri tisíce stájí pre kone a vozy a dvanásť tisíc jazd­cov, ktorých umies­til v mes­tách vozov a u seba, u kráľa, v Jeruzaleme. 26 Panoval nad všet­kými kráľmi od rieky až po zem Filištínov a až po hranicu Egyp­ta.

späť na 2. Kronická, 9

Príbuzné preklady Roháček

25 A Šalamún mal štyri tisíce stájí pre kone a vozy a dvanásť tisíc jazd­cov, ktorých umies­til v mes­tách vozov a u seba, u kráľa, v Jeruzaleme.

Evanjelický

25 Šalamún mal štyritisíc stanovíšť pre kone, vozy a dvanásťtisíc jazd­cov, ktorých roz­miest­nil po vozových mes­tách a u kráľa v Jeruzaleme.

Ekumenický

25 Šalamún mal štyritisíc kon­ských záp­rahov, ďalej bojové vozy a dvanásťtisíc jazd­cov, ktorých roz­miest­nil v mestách pre bojové vozy a u seba v Jeruzaleme.

Bible21

25 Šalo­moun měl 4 000 stájí pro koně a vozy a 12 000 koní, které umístil do vo­zových měst i k sobě do Je­ruzalé­ma.