Roháček2. Kronická24,3

2. Kronická 24:3

A Jehojada mu vzal dve ženy, a splodil synov i dcéry.


Verš v kontexte

2 Joas robil to, čo je spravedlivé v očiach Hos­podinových, po všet­ky dni kňaza Jehojadu. 3 A Jehojada mu vzal dve ženy, a splodil synov i dcéry. 4 Po­tom sa stalo, že vzkr­s­la myšlien­ka v srd­ci Jo­asovom ob­noviť dom Hos­podinov.

späť na 2. Kronická, 24

Príbuzné preklady Roháček

3 A Jehojada mu vzal dve ženy, a splodil synov i dcéry.

Evanjelický

3 Jójáda mu vy­bral dve ženy, takže splodil synov a dcéry.

Ekumenický

3 Jójada mu vy­bral dve ženy, takže splodil synov a dcéry.

Bible21

3 Jo­ja­da mu našel dvě manželky a on s nimi měl syny a dce­ry.