Ekumenický2. Kronická24,3

2. Kronická 24:3

Jójada mu vy­bral dve ženy, takže splodil synov a dcéry.


Verš v kontexte

2 Kým kňaz Jójada žil, Jóaš robil to, čo Hos­podin uznáva za správ­ne. 3 Jójada mu vy­bral dve ženy, takže splodil synov a dcéry. 4 Ne­skôr sa Jóaš roz­hodol ob­noviť Hos­podinov dom.

späť na 2. Kronická, 24

Príbuzné preklady Roháček

3 A Jehojada mu vzal dve ženy, a splodil synov i dcéry.

Evanjelický

3 Jójáda mu vy­bral dve ženy, takže splodil synov a dcéry.

Ekumenický

3 Jójada mu vy­bral dve ženy, takže splodil synov a dcéry.

Bible21

3 Jo­ja­da mu našel dvě manželky a on s nimi měl syny a dce­ry.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček