Roháček2. Kronická24,13

2. Kronická 24:13

Nuž tak pracovali tí, ktorí konali dielo, ktoré aj bolo šťast­ne za­vŕšené ich rukami. A tedy po­stavili dom Boží, takže stál vo svojom spôsobe, a upev­nili ho.


Verš v kontexte

12 A kráľ a Jehojada ich dávali tým, ktorí konali dielo služby domu Hos­podinov­ho, a oni najímali kameniarov a remesel­níkov, aby ob­novili dom Hos­podinov, ako aj tým, ktorí pracovali zo železa a z medi, aby opravili dom Hos­podinov. 13 Nuž tak pracovali tí, ktorí konali dielo, ktoré aj bolo šťast­ne za­vŕšené ich rukami. A tedy po­stavili dom Boží, takže stál vo svojom spôsobe, a upev­nili ho. 14 A keď do­končili, donies­li ostatok peňazí pred kráľa a Jehojadu. A dali z nich narobiť nádob pre dom Hos­podinov, nádob k službe a k obetovaniu zápalov a lyžíc, a to nádob zlatých a striebor­ných. A obetovali zápal­né obeti v dome Hos­podinovom ustavične, po všet­ky dni Jehojadu.

späť na 2. Kronická, 24

Príbuzné preklady Roháček

13 Nuž tak pracovali tí, ktorí konali dielo, ktoré aj bolo šťast­ne za­vŕšené ich rukami. A tedy po­stavili dom Boží, takže stál vo svojom spôsobe, a upev­nili ho.

Evanjelický

13 Robot­níci pracovali, tak že oprav­né práce pod ich rukami na­predovali. Dom Boží uvied­li do pôvod­ného stavu a spev­nili ho.

Ekumenický

13 Robot­níci sa pus­tili do práce a dielo ich zá­sluhou na­predovalo. Boží dom uvied­li do pôvod­ného stavu a spev­nili ho.

Bible21

13 Mi­s­tři byli pilní, takže jim dílo rost­lo pod ruka­ma. Obnovi­li Boží chrám do původního stavu a ještě ho zpevni­li.