Evanjelický2. Kronická24,13

2. Kronická 24:13

Robot­níci pracovali, tak že oprav­né práce pod ich rukami na­predovali. Dom Boží uvied­li do pôvod­ného stavu a spev­nili ho.


Verš v kontexte

12 Kráľ a Jójáda ich po­tom vy­dávali tým, ktorí vy­konávali práce v dome Hos­podinovom. Tí zase najímali kamenárov a tesárov na ob­novu domu Hos­podinov­ho, ako i kováčov železa a bron­zu na opravu domu Hos­podinov­ho. 13 Robot­níci pracovali, tak že oprav­né práce pod ich rukami na­predovali. Dom Boží uvied­li do pôvod­ného stavu a spev­nili ho. 14 Keď boli hotoví, od­nies­li zvyšok peňazí pred kráľa a Jójádu. Z nich narobil náčinie pre dom Hos­podinov, náčinie pre službu a obetovanie, pan­vice na kadenie, zlaté a striebor­né pred­mety. Spaľované obete prinášali do domu Hos­podinov­ho ne­pres­taj­ne po celý Jójádov život.

späť na 2. Kronická, 24

Príbuzné preklady Roháček

13 Nuž tak pracovali tí, ktorí konali dielo, ktoré aj bolo šťast­ne za­vŕšené ich rukami. A tedy po­stavili dom Boží, takže stál vo svojom spôsobe, a upev­nili ho.

Evanjelický

13 Robot­níci pracovali, tak že oprav­né práce pod ich rukami na­predovali. Dom Boží uvied­li do pôvod­ného stavu a spev­nili ho.

Ekumenický

13 Robot­níci sa pus­tili do práce a dielo ich zá­sluhou na­predovalo. Boží dom uvied­li do pôvod­ného stavu a spev­nili ho.

Bible21

13 Mi­s­tři byli pilní, takže jim dílo rost­lo pod ruka­ma. Obnovi­li Boží chrám do původního stavu a ještě ho zpevni­li.