Ekumenický2. Kronická24,13

2. Kronická 24:13

Robot­níci sa pus­tili do práce a dielo ich zá­sluhou na­predovalo. Boží dom uvied­li do pôvod­ného stavu a spev­nili ho.


Verš v kontexte

12 Kráľ a Jójada ich po­tom dávali vedúcemu robot­níkov, ktorí pracovali v Hospodinovom dome. Na ob­nove a oprave domu Hos­podina sa podieľali kamenári, tesári, ako i kováči železa a bron­zu. 13 Robot­níci sa pus­tili do práce a dielo ich zá­sluhou na­predovalo. Boží dom uvied­li do pôvod­ného stavu a spev­nili ho. 14 Keď boli hotoví, prinies­li zvyšok peňazí pred kráľa a Jójadu. Po­užili ich na vy­bavenie Hos­podinov­ho domu: na boho­služob­né a obet­né pred­mety, na misy, zlatý a striebor­ný riad. Kým Jójada žil, v Hospodinovom dome sa pravidel­ne prinášali spaľované obety.

späť na 2. Kronická, 24

Príbuzné preklady Roháček

13 Nuž tak pracovali tí, ktorí konali dielo, ktoré aj bolo šťast­ne za­vŕšené ich rukami. A tedy po­stavili dom Boží, takže stál vo svojom spôsobe, a upev­nili ho.

Evanjelický

13 Robot­níci pracovali, tak že oprav­né práce pod ich rukami na­predovali. Dom Boží uvied­li do pôvod­ného stavu a spev­nili ho.

Ekumenický

13 Robot­níci sa pus­tili do práce a dielo ich zá­sluhou na­predovalo. Boží dom uvied­li do pôvod­ného stavu a spev­nili ho.

Bible21

13 Mi­s­tři byli pilní, takže jim dílo rost­lo pod ruka­ma. Obnovi­li Boží chrám do původního stavu a ještě ho zpevni­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček