Roháček2. Kronická13,19

2. Kronická 13:19

A tedy honil Abiáš utekajúceho Jeroboáma a vzal mu mes­tá, Bét-el a jeho dediny, Ješanu a jej dediny a Ef­ron a jeho dediny.


Verš v kontexte

18 A tak boli zo­hnutí synovia Iz­raelovi toho času. A zmoc­nili sa synovia Júdovi, lebo sa opreli na Hos­podina, Boha svojich ot­cov. 19 A tedy honil Abiáš utekajúceho Jeroboáma a vzal mu mes­tá, Bét-el a jeho dediny, Ješanu a jej dediny a Ef­ron a jeho dediny. 20 Ani sa viacej ne­zmohol Jeroboám za dní Abiášových. Po­tom ho ranil Hos­podin, aj zo­mrel.

späť na 2. Kronická, 13

Príbuzné preklady Roháček

19 A tedy honil Abiáš utekajúceho Jeroboáma a vzal mu mes­tá, Bét-el a jeho dediny, Ješanu a jej dediny a Ef­ron a jeho dediny.

Evanjelický

19 Abija však prena­sledoval Járobeáma a dobyl nie­ktoré jeho mes­tá: Bétel a jeho osady, Ješámu a jej osady, Ef­rón a jeho osady.

Ekumenický

19 Abija prena­sledoval Járobeáma a dobyl nie­ktoré jeho mes­tá: Bétel a jeho priľah­lé osady, Ješanu a jej priľah­lé osady, Ef­rón a jeho priľah­lé osady.

Bible21

19 Abiáš pronásledoval Je­ro­boá­ma a do­byl měs­ta Bet-el, Ješanu a Efron i s je­jich ves­nice­mi.