Roháček2. Kronická13,18

2. Kronická 13:18

A tak boli zo­hnutí synovia Iz­raelovi toho času. A zmoc­nili sa synovia Júdovi, lebo sa opreli na Hos­podina, Boha svojich ot­cov.


Verš v kontexte

17 A tak ich porazili, Abiáš a jeho ľud, veľkou porážkou, takže pad­lo za­bitých z Iz­raela päťs­to tisíc vy­braných mužov. 18 A tak boli zo­hnutí synovia Iz­raelovi toho času. A zmoc­nili sa synovia Júdovi, lebo sa opreli na Hos­podina, Boha svojich ot­cov. 19 A tedy honil Abiáš utekajúceho Jeroboáma a vzal mu mes­tá, Bét-el a jeho dediny, Ješanu a jej dediny a Ef­ron a jeho dediny.

späť na 2. Kronická, 13

Príbuzné preklady Roháček

18 A tak boli zo­hnutí synovia Iz­raelovi toho času. A zmoc­nili sa synovia Júdovi, lebo sa opreli na Hos­podina, Boha svojich ot­cov.

Evanjelický

18 Vtedy boli Iz­rael­ci po­korení a pre­vahu zís­kali Júdej­ci, lebo sa spoliehali na Hos­podina, Boha svojich ot­cov.

Ekumenický

18 Vtedy boli Iz­raeliti po­korení a Júdov­ci zís­kali od­vahu, lebo sa spoliehali na Hos­podina, Boha svojich ot­cov.

Bible21

18 Synové Iz­rae­le byli tenkrát pokořeni, kdežto synové Judy zvítězi­li, pro­tože se spo­leh­li na Hos­po­di­na, Boha svých ot­ců.