Bible212. Letopisů13,19

2. Letopisů 13:19

Abiáš pronásledoval Je­ro­boá­ma a do­byl měs­ta Bet-el, Ješanu a Efron i s je­jich ves­nice­mi.


Verš v kontexte

18 Synové Iz­rae­le byli tenkrát pokořeni, kdežto synové Judy zvítězi­li, pro­tože se spo­leh­li na Hos­po­di­na, Boha svých ot­ců. 19 Abiáš pronásledoval Je­ro­boá­ma a do­byl měs­ta Bet-el, Ješanu a Efron i s je­jich ves­nice­mi. 20 Je­ro­boám se za ce­lou dobu Abiášovy vlá­dy už ne­vzpa­ma­toval. Bůh ho ranil tak, že zemřel.

späť na 2. Letopisů, 13

Príbuzné preklady Roháček

19 A tedy honil Abiáš utekajúceho Jeroboáma a vzal mu mes­tá, Bét-el a jeho dediny, Ješanu a jej dediny a Ef­ron a jeho dediny.

Evanjelický

19 Abija však prena­sledoval Járobeáma a dobyl nie­ktoré jeho mes­tá: Bétel a jeho osady, Ješámu a jej osady, Ef­rón a jeho osady.

Ekumenický

19 Abija prena­sledoval Járobeáma a dobyl nie­ktoré jeho mes­tá: Bétel a jeho priľah­lé osady, Ješanu a jej priľah­lé osady, Ef­rón a jeho priľah­lé osady.

Bible21

19 Abiáš pronásledoval Je­ro­boá­ma a do­byl měs­ta Bet-el, Ješanu a Efron i s je­jich ves­nice­mi.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček