Roháček2. Kronická13,14

2. Kronická 13:14

A keď sa ob­rátili mužovia Júdovi, uvideli, že hľa, nas­táva im boj zp­redu aj zo­zadu. Vtedy kričali k Hos­podinovi, a kňazi trúbili na trúby.


Verš v kontexte

13 Medzi­tým po­slal Jeroboám ú­kladníkov naokolo, aby im prišli od chrb­ta. A tak boli pred Júdom, a ú­klad im bol od chrb­ta. 14 A keď sa ob­rátili mužovia Júdovi, uvideli, že hľa, nas­táva im boj zp­redu aj zo­zadu. Vtedy kričali k Hos­podinovi, a kňazi trúbili na trúby. 15 A mužovia Júdovi kričali, nadšení na boj. A stalo sa v tom, keď kričali mužovia Júdovi na boj, že Bôh porazil Jeroboáma i celého Iz­raela pred Abiášom a p­red Júdom.

späť na 2. Kronická, 13

Príbuzné preklady Roháček

14 A keď sa ob­rátili mužovia Júdovi, uvideli, že hľa, nas­táva im boj zp­redu aj zo­zadu. Vtedy kričali k Hos­podinovi, a kňazi trúbili na trúby.

Evanjelický

14 Keď sa Júdej­ci ob­zreli, videli, že im hrozí boj spredu i od­zadu. Vtedy volali o po­moc k Hos­podinovi, kňazi trúbili na trúby

Ekumenický

14 Keď sa Júdov­ci ob­zreli, uvideli, že im hrozí boj spredu i zo­zadu. Vtedy volali k Hospodinovi o pomoc, kňazi trúbili na trúby

Bible21

14 Jakmi­le zjisti­li, že se bo­juje vepře­du i vza­du, za­ča­li vo­lat k Hos­po­di­nu. Kněží trou­bi­li na trubky