Evanjelický2. Kronická13,14

2. Kronická 13:14

Keď sa Júdej­ci ob­zreli, videli, že im hrozí boj spredu i od­zadu. Vtedy volali o po­moc k Hos­podinovi, kňazi trúbili na trúby


Verš v kontexte

13 Járobeám však pre­viedol zálohu do­okola, aby ich na­pad­la od­zadu. Tak stáli spredu proti Júdej­com, a záloha bola od­zadu. 14 Keď sa Júdej­ci ob­zreli, videli, že im hrozí boj spredu i od­zadu. Vtedy volali o po­moc k Hos­podinovi, kňazi trúbili na trúby 15 a jud­skí mužovia spus­tili voj­nový po­krik. Na ich po­krik Boh porazil Járobeáma i celý Iz­rael pred Abijom a Júdej­cami.

späť na 2. Kronická, 13

Príbuzné preklady Roháček

14 A keď sa ob­rátili mužovia Júdovi, uvideli, že hľa, nas­táva im boj zp­redu aj zo­zadu. Vtedy kričali k Hos­podinovi, a kňazi trúbili na trúby.

Evanjelický

14 Keď sa Júdej­ci ob­zreli, videli, že im hrozí boj spredu i od­zadu. Vtedy volali o po­moc k Hos­podinovi, kňazi trúbili na trúby

Ekumenický

14 Keď sa Júdov­ci ob­zreli, uvideli, že im hrozí boj spredu i zo­zadu. Vtedy volali k Hospodinovi o pomoc, kňazi trúbili na trúby

Bible21

14 Jakmi­le zjisti­li, že se bo­juje vepře­du i vza­du, za­ča­li vo­lat k Hos­po­di­nu. Kněží trou­bi­li na trubky