Roháček2. Kráľov1,4

2. Kráľov 1:4

Pre­to tak­to hovorí Hos­podin: S lože, na ktorú si vy­šiel, viacej ne­sídeš, ale is­tot­ne zo­mrieš. Po­tom od­išiel Eliáš.


Verš v kontexte

3 Ale an­jel Hos­podinov hovoril Eliášovi Tišbän­skému: Vstaň, iď hore vús­trety po­slom kráľa Samárie a hovor im: Či pre­to, že niet Boha v Iz­raelovi, idete sa pýtať Bál-zebúba, boha Ek­rona? 4 Pre­to tak­to hovorí Hos­podin: S lože, na ktorú si vy­šiel, viacej ne­sídeš, ale is­tot­ne zo­mrieš. Po­tom od­išiel Eliáš. 5 A keď sa na­vrátili po­slovia k ne­mu, po­vedal im: Prečo ste sa vrátili?

späť na 2. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 Pre­to tak­to hovorí Hos­podin: S lože, na ktorú si vy­šiel, viacej ne­sídeš, ale is­tot­ne zo­mrieš. Po­tom od­išiel Eliáš.

Evanjelický

4 Pre­to tak­to vraví Hos­podin: Z lôžka, na ktorom si sa ocitol, nezídeš, ale musíš zo­mrieť. A Eliáš od­išiel.

Ekumenický

4 Pre­to tak­to vraví Hos­podin: Z lôžka, na ktoré si vy­šiel, už nezídeš, ale na ňom určite zo­mrieš. Nato Eliáš od­išiel.

Bible21

4 Nuže, toto praví Hos­po­din: Nejenže ne­vstaneš z lože, na něž jsi ule­hl, ale zemřeš!‘ “ Pak Eliáš ode­šel.