Bible212. Královská1,4

2. Královská 1:4

Nuže, toto praví Hos­po­din: Nejenže ne­vstaneš z lože, na něž jsi ule­hl, ale zemřeš!‘ “ Pak Eliáš ode­šel.


Verš v kontexte

3 Hos­po­dinův an­děl ale pro­mlu­vil k Eliášovi Tišbej­ské­mu: „Vstaň, vy­jdi po­s­lům sa­mařského krále na­pro­ti a řekni jim: ‚Copak už není Bůh v Iz­rae­li, že se jdete vy­ptávat Baal-zeb­u­ba, božstva Ekro­nu? 4 Nuže, toto praví Hos­po­din: Nejenže ne­vstaneš z lože, na něž jsi ule­hl, ale zemřeš!‘ “ Pak Eliáš ode­šel. 5 Když se po­s­lové vrá­ti­li zpět, král se jich ptal: „Pro­č jste se vrátili?“

späť na 2. Královská, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 Pre­to tak­to hovorí Hos­podin: S lože, na ktorú si vy­šiel, viacej ne­sídeš, ale is­tot­ne zo­mrieš. Po­tom od­išiel Eliáš.

Evanjelický

4 Pre­to tak­to vraví Hos­podin: Z lôžka, na ktorom si sa ocitol, nezídeš, ale musíš zo­mrieť. A Eliáš od­išiel.

Ekumenický

4 Pre­to tak­to vraví Hos­podin: Z lôžka, na ktoré si vy­šiel, už nezídeš, ale na ňom určite zo­mrieš. Nato Eliáš od­išiel.

Bible21

4 Nuže, toto praví Hos­po­din: Nejenže ne­vstaneš z lože, na něž jsi ule­hl, ale zemřeš!‘ “ Pak Eliáš ode­šel.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček