Evanjelický2. Kráľov1,4

2. Kráľov 1:4

Pre­to tak­to vraví Hos­podin: Z lôžka, na ktorom si sa ocitol, nezídeš, ale musíš zo­mrieť. A Eliáš od­išiel.


Verš v kontexte

3 Vtedy an­jel Hos­podinov po­vedal Tišbej­skému Eliášovi: Vstaň, choď v ús­trety po­slom samár­skeho kráľa a po­vedz im: Či nieto Boha v Iz­raeli, že sa idete pýtať ek­rón­skeho boha Baal­zebúba? 4 Pre­to tak­to vraví Hos­podin: Z lôžka, na ktorom si sa ocitol, nezídeš, ale musíš zo­mrieť. A Eliáš od­išiel. 5 Keď sa po­slovia vrátili, Achaz­ja sa ich opýtal: Prečo ste sa vrátili?

späť na 2. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 Pre­to tak­to hovorí Hos­podin: S lože, na ktorú si vy­šiel, viacej ne­sídeš, ale is­tot­ne zo­mrieš. Po­tom od­išiel Eliáš.

Evanjelický

4 Pre­to tak­to vraví Hos­podin: Z lôžka, na ktorom si sa ocitol, nezídeš, ale musíš zo­mrieť. A Eliáš od­išiel.

Ekumenický

4 Pre­to tak­to vraví Hos­podin: Z lôžka, na ktoré si vy­šiel, už nezídeš, ale na ňom určite zo­mrieš. Nato Eliáš od­išiel.

Bible21

4 Nuže, toto praví Hos­po­din: Nejenže ne­vstaneš z lože, na něž jsi ule­hl, ale zemřeš!‘ “ Pak Eliáš ode­šel.