Roháček2. Korintským5,9

2. Korintským 5:9

A pre­to sa aj všemožne snažíme, aby sme, buď že dlejeme doma v tele buď že sme von z domova, jemu sa ľúbili.


Verš v kontexte

8 Ale dôverujeme i súčas­ne volíme radšej vy­stehovať sa von z tela a bývať doma u Pána. 9 A pre­to sa aj všemožne snažíme, aby sme, buď že dlejeme doma v tele buď že sme von z domova, jemu sa ľúbili. 10 Lebo my všet­ci sa musíme ukázať pred súd­nou stolicou Kris­tovou, aby si jeden každý od­niesol to, čo načo vy­konal skr­ze telo, už či bolo dobré či zlé.

späť na 2. Korintským, 5

Príbuzné preklady Roháček

9 A pre­to sa aj všemožne snažíme, aby sme, buď že dlejeme doma v tele buď že sme von z domova, jemu sa ľúbili.

Evanjelický

9 Pre­to či pre­bývame (v tele), a či sa vy­sťahúvame (z neho), snažíme sa byť Mu príjem­ní.

Ekumenický

9 Pre­to či už sme doma a či mimo domu, usilujeme sa, aby sme sa mu páčili.

Bible21

9 Ať už tedy zůstává­me doma ane­bo od­chází­me, jde nám o to, abychom se mu lí­bi­li.