Roháček2. Korintským2,7

2. Korintským 2:7

takže máte, na­opak, radšej od­pus­tiť a po­tešiť, aby zase prílišným zár­mut­kom nebol taký človek pohltený.


Verš v kontexte

6 Do­sť je takému tohoto po­kar­hania, ktorého sa mu dos­talo od mnohých, 7 takže máte, na­opak, radšej od­pus­tiť a po­tešiť, aby zase prílišným zár­mut­kom nebol taký človek pohltený. 8 Pre­to vás prosím, žeby ste mu pre­ukázali lás­ku.

späť na 2. Korintským, 2

Príbuzné preklady Roháček

7 takže máte, na­opak, radšej od­pus­tiť a po­tešiť, aby zase prílišným zár­mut­kom nebol taký človek pohltený.

Evanjelický

7 takže teraz mu radšej už od­pusťte a po­tešte ho, aby si pre prílišný zár­mutok azda nezúfal.

Ekumenický

7 Pre­to mu radšej od­pus­tite a po­tešte ho, aby ho nezach­vátil pri­veľký zár­mutok.

Bible21

7 Teď mu už ale radě­ji odpu­sť­te a po­těš­te ho, aby snad ne­byl pře­možen pří­lišným zár­mutkem.