Roháček2. Korintským2,8

2. Korintským 2:8

Pre­to vás prosím, žeby ste mu pre­ukázali lás­ku.


Verš v kontexte

7 takže máte, na­opak, radšej od­pus­tiť a po­tešiť, aby zase prílišným zár­mut­kom nebol taký človek pohltený. 8 Pre­to vás prosím, žeby ste mu pre­ukázali lás­ku. 9 Lebo na to som aj písal, aby som po­znal vašu do­kázanosť, či ste po­slušní ku všet­kému.

späť na 2. Korintským, 2

Príbuzné preklady Roháček

8 Pre­to vás prosím, žeby ste mu pre­ukázali lás­ku.

Evanjelický

8 Pre­to vás na­pomínam: do­kazuj­te mu lás­ku!

Ekumenický

8 A pre­to vás prosím, aby ste mu pre­ukázali lás­ku.

Bible21

8 Pro­sím vás, ukaž­te mu, že ho stále mi­lu­jete.