Roháček2. Korintským2,6

2. Korintským 2:6

Do­sť je takému tohoto po­kar­hania, ktorého sa mu dos­talo od mnohých,


Verš v kontexte

5 A jest­li nie­kto za­rmútil, nie mňa za­rmútil, ale z čias­t­ky, aby som ne­pretiažil, zar­mútil všetkých vás. 6 Do­sť je takému tohoto po­kar­hania, ktorého sa mu dos­talo od mnohých, 7 takže máte, na­opak, radšej od­pus­tiť a po­tešiť, aby zase prílišným zár­mut­kom nebol taký človek pohltený.

späť na 2. Korintským, 2

Príbuzné preklady Roháček

6 Do­sť je takému tohoto po­kar­hania, ktorého sa mu dos­talo od mnohých,

Evanjelický

6 Do­sť mal na po­kar­haní, ktoré sa mu do­stalo od väčšiny;

Ekumenický

6 Takému stačí trest, ktorého sa mu do­stalo od väčšiny.

Bible21

6 Ta­kové­mu stačí trest, který do­stal od větši­ny z vás.