Roháček2. Korintským2,4

2. Korintským 2:4

Lebo z mnohého súženia a zo­vretia srd­ca som vám písal s mnohými sl­zami, nie aby ste sa za­rmútili, ale aby ste po­znali lás­ku, ktorej mám hoj­nejšie na­proti vám.


Verš v kontexte

3 A toto is­té som vám na­písal, aby som, keď prij­dem, ne­mal zár­mut­ku od tých, ktorým by som sa mal radovať, dôverujúc vo všet­kých vás, že moja radosť je radosťou všetkých vás. 4 Lebo z mnohého súženia a zo­vretia srd­ca som vám písal s mnohými sl­zami, nie aby ste sa za­rmútili, ale aby ste po­znali lás­ku, ktorej mám hoj­nejšie na­proti vám. 5 A jest­li nie­kto za­rmútil, nie mňa za­rmútil, ale z čias­t­ky, aby som ne­pretiažil, zar­mútil všetkých vás.

späť na 2. Korintským, 2

Príbuzné preklady Roháček

4 Lebo z mnohého súženia a zo­vretia srd­ca som vám písal s mnohými sl­zami, nie aby ste sa za­rmútili, ale aby ste po­znali lás­ku, ktorej mám hoj­nejšie na­proti vám.

Evanjelický

4 Písal som vám veľmi sties­nený a skľúčený v srd­ci, s mnohými sl­zami, nie, aby ste sa rmútili, ale aby ste po­znali lás­ku, ktorou vás milujem nadovšet­ko.

Ekumenický

4 Písal som vám totiž v hlbokom súžení a úz­kos­ti srd­ca i s mnohými sl­zami nie pre­to, aby ste boli za­rmútení, ale aby ste spoz­nali ne­smier­nu lás­ku, ktorú k vám pre­chovávam.

Bible21

4 Psal jsem vám s ve­likou úzkostí, se sevřeným srd­cem a s mno­ha slza­mi, ne abys­te byli za­rmou­ceni, ale abys­te po­zna­li lás­ku, kte­rou k vám přetékám.