Roháček2. Korintským2,5

2. Korintským 2:5

A jest­li nie­kto za­rmútil, nie mňa za­rmútil, ale z čias­t­ky, aby som ne­pretiažil, zar­mútil všetkých vás.


Verš v kontexte

4 Lebo z mnohého súženia a zo­vretia srd­ca som vám písal s mnohými sl­zami, nie aby ste sa za­rmútili, ale aby ste po­znali lás­ku, ktorej mám hoj­nejšie na­proti vám. 5 A jest­li nie­kto za­rmútil, nie mňa za­rmútil, ale z čias­t­ky, aby som ne­pretiažil, zar­mútil všetkých vás. 6 Do­sť je takému tohoto po­kar­hania, ktorého sa mu dos­talo od mnohých,

späť na 2. Korintským, 2

Príbuzné preklady Roháček

5 A jest­li nie­kto za­rmútil, nie mňa za­rmútil, ale z čias­t­ky, aby som ne­pretiažil, zar­mútil všetkých vás.

Evanjelický

5 Ak teda nie­kto spôsobil zár­mutok, nie mňa za­rmútil, ale, aby som mu ne­priťažil, (za­rmútil) čias­točne všet­kých vás.

Ekumenický

5 Ak teda nie­kto spôsobil zár­mutok, nezar­mútil mňa, ale as­poň sčas­ti — nech­cem zveličovať — za­rmútil aj vás všet­kých.

Bible21

5 Pokud někdo něko­ho za­rmou­til, ne­zarmou­til mne, ale zčásti (abych ne­přeháněl) vás všech­ny.