Roháček1. Timoteovi2,8

1. Timoteovi 2:8

Chcem tedy, aby sa mužovia mod­lili na každom mies­te a po­z­dvihovali sväté ruky bez hnevu a bez pochybovania.


Verš v kontexte

7 na čo som ja po­stavený za hlásateľa a apoštola, hovorím prav­du v Kris­tovi, ne­klamem, za učiteľa po­hanov vo viere a v prav­de. 8 Chcem tedy, aby sa mužovia mod­lili na každom mies­te a po­z­dvihovali sväté ruky bez hnevu a bez pochybovania. 9 Tak iste aj ženy, v rúchu zdob­nom a slušnom, oz­dobovať sa so styd­livosťou a roz­um­nosťou, nie zá­pletami a zlatom alebo per­lami alebo drahým rúchom,

späť na 1. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

8 Chcem tedy, aby sa mužovia mod­lili na každom mies­te a po­z­dvihovali sväté ruky bez hnevu a bez pochybovania.

Evanjelický

8 Chcem teda, aby sa mužovia mod­lili na každom mies­te, sväté ruky po­z­dvihujúc bez hnevu a sváru.

Ekumenický

8 Chcem teda, aby sa muži mod­lili na každom mies­te a dvíhali sväté ruky bez hnevu a hádok.

Bible21

8 Kde­ko­li se sejdete k mod­lit­bě, chci, aby muži zveda­li ruce ve sva­tosti, bez hněvu a do­ha­dování.