Roháček1. Samuelova1,5

1. Samuelova 1:5

Ale Anne dal dvoj­násob­ný diel, lebo Annu miloval. Lež Hos­podin bol za­vrel jej život.


Verš v kontexte

4 A bývalo vše toho dňa, keď obetoval El­kána bit­nú obeť, že dal Penin­ne, svojej žene, i všet­kým jej synom i jej dcéram diely. 5 Ale Anne dal dvoj­násob­ný diel, lebo Annu miloval. Lež Hos­podin bol za­vrel jej život. 6 A jej protiv­nica ju veľmi popudzovala, aby ju roz­rušovala, pre­tože Hos­podin bol za­vrel je život.

späť na 1. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 Ale Anne dal dvoj­násob­ný diel, lebo Annu miloval. Lež Hos­podin bol za­vrel jej život.

Evanjelický

5 Anne však dal dvoj­násob­ný diel, lebo Annu miloval, i keď jej Hos­podin za­vrel lono.

Ekumenický

5 Anne však dal mimoriad­ny diel, lebo ju miloval, hoci jej Hos­podin uzav­rel lono.

Bible21

5 ale Haně dával dvojnásobnou porci. Mi­loval to­tiž Hanu, ačko­li jí Hos­po­din ne­do­přál plodnost.