Evanjelický1. Samuelova1,5

1. Samuelova 1:5

Anne však dal dvoj­násob­ný diel, lebo Annu miloval, i keď jej Hos­podin za­vrel lono.


Verš v kontexte

4 V ten deň, keď El­kána prinášal obeť, dal z nej čias­t­ku svojej žene Penin­ne i všet­kým jej synom a dcéram. 5 Anne však dal dvoj­násob­ný diel, lebo Annu miloval, i keď jej Hos­podin za­vrel lono. 6 Pri­tom ju veľmi trápila jej sokyňa a pod­pichovala ju, pre­tože jej Hos­podin za­vrel lono.

späť na 1. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 Ale Anne dal dvoj­násob­ný diel, lebo Annu miloval. Lež Hos­podin bol za­vrel jej život.

Evanjelický

5 Anne však dal dvoj­násob­ný diel, lebo Annu miloval, i keď jej Hos­podin za­vrel lono.

Ekumenický

5 Anne však dal mimoriad­ny diel, lebo ju miloval, hoci jej Hos­podin uzav­rel lono.

Bible21

5 ale Haně dával dvojnásobnou porci. Mi­loval to­tiž Hanu, ačko­li jí Hos­po­din ne­do­přál plodnost.