Roháček1. Samuelova1,6

1. Samuelova 1:6

A jej protiv­nica ju veľmi popudzovala, aby ju roz­rušovala, pre­tože Hos­podin bol za­vrel je život.


Verš v kontexte

5 Ale Anne dal dvoj­násob­ný diel, lebo Annu miloval. Lež Hos­podin bol za­vrel jej život. 6 A jej protiv­nica ju veľmi popudzovala, aby ju roz­rušovala, pre­tože Hos­podin bol za­vrel je život. 7 Tak robieval El­kána každého roku, kedykoľvek išla hore do domu Hos­podinov­ho, a tam­tá ju vždy tak popudzovala, a ona plakávala a nejedávala.

späť na 1. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 A jej protiv­nica ju veľmi popudzovala, aby ju roz­rušovala, pre­tože Hos­podin bol za­vrel je život.

Evanjelický

6 Pri­tom ju veľmi trápila jej sokyňa a pod­pichovala ju, pre­tože jej Hos­podin za­vrel lono.

Ekumenický

6 Jej sokyňa ju ustavične urážala a trápila, lebo Hos­podin jej uzav­rel lono.

Bible21

6 Její pro­tivnice ji ale ne­s­ne­si­telně po­nižova­la a trápi­la kvů­li to­mu, že jí Hos­po­din ne­do­přál plodnost.