Ekumenický1. Samuelova1,5

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Samuelova 1:5

Anne však dal mimoriad­ny diel, lebo ju miloval, hoci jej Hos­podin uzav­rel lono.


Verš v kontexte

4 Keď raz El­kána prinášal obet­ný dar, dal z neho po kuse svojej žene Penin­ne i všet­kým jej synom a dcéram. 5 Anne však dal mimoriad­ny diel, lebo ju miloval, hoci jej Hos­podin uzav­rel lono. 6 Jej sokyňa ju ustavične urážala a trápila, lebo Hos­podin jej uzav­rel lono.

späť na 1. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 Ale Anne dal dvoj­násob­ný diel, lebo Annu miloval. Lež Hos­podin bol za­vrel jej život.

Evanjelický

5 Anne však dal dvoj­násob­ný diel, lebo Annu miloval, i keď jej Hos­podin za­vrel lono.

Ekumenický

5 Anne však dal mimoriad­ny diel, lebo ju miloval, hoci jej Hos­podin uzav­rel lono.

Bible21

5 ale Haně dával dvojnásobnou porci. Mi­loval to­tiž Hanu, ačko­li jí Hos­po­din ne­do­přál plodnost.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček