Roháček1. Petrov5,8

1. Petrov 5:8

Buďte triez­vi a bdej­te, lebo váš protiv­ník, diabol, ob­chádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral,


Verš v kontexte

7 Každú svoju starosť uhoďte na neho, lebo on sa stará o vás. 8 Buďte triez­vi a bdej­te, lebo váš protiv­ník, diabol, ob­chádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral, 9 ktorému sa po­stav­te na od­por, pev­ní vo viere, vediac, že vaše brat­stvo in­de po svete znáša tie is­té utr­penia.

späť na 1. Petrov, 5

Príbuzné preklady Roháček

8 Buďte triez­vi a bdej­te, lebo váš protiv­ník, diabol, ob­chádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral,

Evanjelický

8 Buďte roz­vážni, bdej­te! Váš protiv­ník diabol ob­chádza ako revúci lev, hľadajúc koho by zožral;

Ekumenický

8 Buďte triez­vi, bdej­te! Váš protiv­ník, diabol, ob­chádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral.

Bible21

8 Pro­buď­te se, měj­te se na po­zo­ru! Váš pro­tivník ďábel chodí ko­lem jako řvou­cí lev a hledá kořist.