Roháček1. Petrov5,7

1. Petrov 5:7

Každú svoju starosť uhoďte na neho, lebo on sa stará o vás.


Verš v kontexte

6 Po­kor­te sa tedy pod moc­nú ruku Božiu, aby vás po­výšil s­vojím časom. 7 Každú svoju starosť uhoďte na neho, lebo on sa stará o vás. 8 Buďte triez­vi a bdej­te, lebo váš protiv­ník, diabol, ob­chádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral,

späť na 1. Petrov, 5

Príbuzné preklady Roháček

7 Každú svoju starosť uhoďte na neho, lebo on sa stará o vás.

Evanjelický

7 Na Neho uvaľte všet­ky svoje staros­ti, lebo On sa o vás stará.

Ekumenický

7 Naňho zložte všet­ky svoje staros­ti, lebo on sa o vás stará.

Bible21

7 Všech­nu svou sta­rost svěř­te je­mu, vž­dyť jemu na vás záleží.