Roháček1. Petrov4,4

1. Petrov 4:4

A keď už s nimi nebeháte, aby ste tak pros­topašili jako oni, divia sa tomu a rúhajú sa,


Verš v kontexte

3 Lebo do­sť nám bolo predošlého času života páchať ľúbosť po­hanov, keď s­me chodili v ne­studatos­tiach, v z­lých žiadostiach, v zbytočnom pití vína, v hodovaniach, v pijatykách a vo všelijakom ohyzd­nom mod­lár­stve. 4 A keď už s nimi nebeháte, aby ste tak pros­topašili jako oni, divia sa tomu a rúhajú sa, 5 ktorí vy­dajú počet tomu, ktorý je hotový súdiť živých i mŕt­vych.

späť na 1. Petrov, 4

Príbuzné preklady Roháček

4 A keď už s nimi nebeháte, aby ste tak pros­topašili jako oni, divia sa tomu a rúhajú sa,

Evanjelický

4 Za­ráža ich, že sa nerútite s nimi do toho is­tého prúdu roz­pus­tilos­ti, a rúhajú sa.

Ekumenický

4 Za­ráža ich, že sa s nimi ne­vr­háte do toho is­tého prúdu ne­viazanos­ti, a rúhajú sa.

Bible21

4 Když už se s nimi ne­vrhá­te do bez­břehé pro­stopášnosti, je jim to divné a po­mlou­vají vás.