Roháček1. Petrov4,3

1. Petrov 4:3

Lebo do­sť nám bolo predošlého času života páchať ľúbosť po­hanov, keď s­me chodili v ne­studatos­tiach, v z­lých žiadostiach, v zbytočnom pití vína, v hodovaniach, v pijatykách a vo všelijakom ohyzd­nom mod­lár­stve.


Verš v kontexte

2 aby nie viacej ľud­ským žiados­tiam, ale vôli Božej žil zbývajúci čas v tele. 3 Lebo do­sť nám bolo predošlého času života páchať ľúbosť po­hanov, keď s­me chodili v ne­studatos­tiach, v z­lých žiadostiach, v zbytočnom pití vína, v hodovaniach, v pijatykách a vo všelijakom ohyzd­nom mod­lár­stve. 4 A keď už s nimi nebeháte, aby ste tak pros­topašili jako oni, divia sa tomu a rúhajú sa,

späť na 1. Petrov, 4

Príbuzné preklady Roháček

3 Lebo do­sť nám bolo predošlého času života páchať ľúbosť po­hanov, keď s­me chodili v ne­studatos­tiach, v z­lých žiadostiach, v zbytočnom pití vína, v hodovaniach, v pijatykách a vo všelijakom ohyzd­nom mod­lár­stve.

Evanjelický

3 Veď prešlo do­sť času, v ktorom ste žili podľa vôle po­hanov, chodiac v ne­viazanos­ti, náruživos­ti, pijan­stve, hodovaní, opils­tve a nedovolenej mod­los­lužbe.

Ekumenický

3 Do­sť dlho ste už robili to, čo sa páči po­hanom: žili ste v neviazanosti, náruživos­tiach, v opíjaní sa vínom, v bujarých hodovaniach, pijatikách a nehaneb­nej mod­los­lužbe.

Bible21

3 Už má­me dost toho marnění ča­su, v jakém si li­bují po­hané: živo­ta v ne­stydatých vášních, v opil­ství, obžer­ství, v pi­tkách a v ne­chutné mod­lo­s­lužbě.