Roháček1. Petrov3,5

1. Petrov 3:5

Lebo tak sa kedysi oz­dobovaly aj aj sväté ženy, ktoré sa nadejaly na Boha, pod­riaďujúc sa vlast­ným mužom,


Verš v kontexte

4 ale skrytý srd­ca človek v ne­porušiteľnom krot­kos­ti a tichos­ti ducha, čo je drahocen­né pred Bohom. 5 Lebo tak sa kedysi oz­dobovaly aj aj sväté ženy, ktoré sa nadejaly na Boha, pod­riaďujúc sa vlast­ným mužom, 6 ako Sára po­slúchala Ab­raháma volajúc ho pánom, ktoré ste sa staly dcérami činiac dob­ré a nebojac sa nijakého strachu.

späť na 1. Petrov, 3

Príbuzné preklady Roháček

5 Lebo tak sa kedysi oz­dobovaly aj aj sväté ženy, ktoré sa nadejaly na Boha, pod­riaďujúc sa vlast­ným mužom,

Evanjelický

5 Tak sa oz­dobovali kedysi aj sväté ženy, ktoré dúfali v Boha a boli pod­dané svojim mužom;

Ekumenický

5 Tak sa kedysi oz­dobovali aj sväté ženy, ktoré dúfali v Boha a boli pod­riadené svojim mužom;

Bible21

5 Tuto krásu mívaly kdy­si ony svaté že­ny, které doufaly v Bo­ha. Podřizovaly se svým manže­lům,